CỬA CUỐN TITADOOR

 • Lưới
 • Danh sách
 • PM-2014SR
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.15mm, vai và chân chịu lực dày 1.2 - 1.6mm - TL 10.5kg +/- 6%
 • PM-2014
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Café. 2 ron giảm chấn. Đặc điểm: Móc dày 1.15mm, vai và chân chịu lực dày 1.2 - 1.6mm - TL 10.5kg +/- 6%
 • PM-481SR
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Café. 2 ron giảm chấn. Đặc điểm: Móc dày 1.3mm, vai và chân chịu lực dày 1.5 - 1.9mm - TL 11.8kg +/- 6%
 • PM-482
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Vàng kem,Ghi sần, Cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.15mm, vai và chân chịu lực dày 1.15mm - TL 10.6kg +/- 6%
 • PM-482S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Vàng kem, Ghi sần, Cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.15mm, vai và chân chịu lực dày 1.15mm - TL 10.6kg +/- 6%
 • PM-525S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, vách ngang chịu lực - kt oval sao, màu Ghi sần, Vàng kem, Cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày 1.1mm - TL 8.95kg +/- 6%
 • PM-49S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 3 chân, 2 vit, vách ngang chịu lực - khe thoáng ellip, màu ghi sần, Cafe, vàng kem Đặc điểm: Móc dày 1.1mm, vai và chân chịu lực dày 1.1mm - TL 8.9kg +/- 6%
 • PM-50S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 3 chân, 2 vit, vách ngang chịu lực - khe thoáng ellip, màu Ghi sần, vàng kem, Cafe Đặc điểm: Móc dày 1.1mm, vai và chân chịu lực dày 1.1mm - TL 9.3kg +/- 6%
 • PM-50SR
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 3 chân, 2 vit, vách ngang chịu lực - khe thoáng ellip, màu Ghi sần, vàng kem, Cafe Đặc điểm: Móc dày 1.1mm, vai và chân chịu lực dày 1.1mm - TL 9.3kg +/- 6%
 • PM-52SR
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 1 vit, 2 vách ngang chịu lực - khe thoáng oval + sao ,2 roon giam chấn, màu vàng kem, Ghi sần, Cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày 1.1mm - TL 8.3kg +/- 6%
 • PM-79S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực - Lá kín, màu ghi sần, vàng kem, Cafe Đặc điểm: Móc dày 1.5mm - Trọng lượng 8.8kg +/-6%
 • PM-1060S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.8mm, vai và chân chịu lực dày 2.1 - 3.5mm - TL 17.9kg +/- 6%
Scroll
Chat Zalo

Hotline: 0919.019.748
Chat Zalo
Gọi điện ngay