CỬA COMPOSITE

 • Lưới
 • Danh sách
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 1 CÁNH PHẲNG
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 1 CÁNH HÚT HUỲNH
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 1 CÁNH CHỈ NHÔM
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 1 CÁNH CHỈ SƠN
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 1 CÁNH PHÀO CHỈ NỔI - TÂN CỔ ĐIỂN
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 1 CÁNH CÓ Ô KÍNH
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE 2 CÁNH
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE CÓ Ô FIX
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
 • CỬA NHỰA COMPOSITE UỐN VÒM
  Liên hệ: 0919.019.748
  Chất liệu cánh, khung bao, nẹp khung bao gỗ nhựa composite, chống nước, chống mối mọt(Được nhập khẩu 100%) - Quy cách cánh WPC panel nguyên tấm dày: 40mm - Quy cách khung bao chuẩn: 100x40mm (ngoài ra, còn có khung bao khổ 125, 200,...) - Nẹp khung bao: 45x65 - Bề mặt phủ film vân gỗ(màu PVC theo mẫu chọn) - Có giăng cao su giảm chấn
Scroll
Chat Zalo

Hotline: 0919.019.748
Chat Zalo
Gọi điện ngay