CỬA CUỐN TITADOOR

 • Lưới
 • Danh sách
 • PM-2059SR
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.5 - 2.3mm - TL 12.3kg +/- 6%
 • PM-2029S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, vai và chân chịu lực dày 1.3 - 2.0mm - TL 10.9kg +/- 6%
 • PM-2039S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.4mm, vai và chân chịu lực dày 1.5 - 2.4mm - TL 12.3kg +/- 6%
 • PM-2069S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.8 - 2.9mm - TL 14.4kg +/- 6%
 • PM-2050S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.6 - 2.7mm - TL 13.5kg +/- 6%
 • PM-701
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực - Lá kín, màu ghi sần Đặc điểm: Móc dày 1.2mm - Trọng lượng 5.35kg +/-6%
 • PM-491
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 1 vit, 3 thanh chữ K chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.2kg +/- 6%
 • PM-1020S
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.6 - 2.6mm - TL 14.4kg +/- 6%
 • PM-600SE
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.4mm, vai và chân chịu lực dày 1.5 - 2.45mm - TL 13.0kg +/- 6%
 • PM-800SDR
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân dày, 2 vit, 2 thanh ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần, Cafe. 2 roon giảm chấn Đặc điểm: Móc dày 1.65mm, vai và chân chịu lực dày 2.2 - 3.5mm - TL 16kg +/- 6%
 • PM-503
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Ghi sần, vàng kem, Cafe Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm - TL 8.9kg +/- 6%
 • PM-501K
  Liên hệ: 0919.019.748
  Kết cấu: 2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực - màu vàng kem, ghi sần Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, vai và chân chịu lực dày 1.45mm - TL 12kg +/- 6%
Scroll
Chat Zalo

Hotline: 0919.019.748
Chat Zalo
Gọi điện ngay